Published on 01/06/2022 5:34 pm

Шостий випуск українського шоу «Червона калина» на «Ара сіті радіо» присвячений підведенням підсумків цієї карколомної весни в Україні та Європі.

Отже, за три місяці українці, які роз’їхалися по всій Європі (біля 6 тисяч приїхали до Люксембургу), почали повертатися додому.
Це певний світанок нашої майбутньої перемоги і ознака економічного та соціального пожвавлення в Україні.

Проте для тих, хто залишився – зокрема в Люксембурзі – це продовження боротьби за свободу та загальнолюдські цінності.
Саме тому кожної суботи в столиці Люксембургу проходять акції на підтримку України: концерт українських переселенців,
марш у національному вбранні – вишиванках, вшанування пам’яті загиблих тощо.
Організатором цих заходів є Асоціація українців у Люксембурзі – L`Ukraine (адреса інформаційного центру: 276, Rollingergrund, L-2441, Luxembourg).

Упродовж цих трьох місяців війни відкрився і працює Український дім у комуні Штрасен, у передмісті Люксембургу.
Ми зустрілися з бургомістром комуни Штрасену паном Ніко Пунделем і менеджером Українського дому паном Юрієм Скобелем,
щоб дізнатися з перших рук про цілі та діяльність осередку українців у Люксембурзі. Aдреса Українського дому: 48,
Rue des romeins, Strassen.

У випуску був представлений рімейк однієї з найвідоміших ліричних пісень легендарного фронтмена гурту “Скрябін” Кузьми – «Місця щасливих людей».
Також прозвучали: «Світанок» від переможниці Євробачення – 2004 Руслани, «Іди на звук» від представників України на Євробаченні – 2021 гурту Go A,
однойменний саундтрек до фільму «Вільна» від дуету Тіни Кароль і Юлії Саніної, українська повстанська пісня у виконанні Тараса Чубая «Лентою за лентою»,
пісня «Любила» від дуету Саші Чемерова і фронтмена Boombox Андрія Хливнюка, новий хіт цієї весни – «Байрактар» від подполковника і кіносценариста Тарас Боровока.

З вами в ефірі була автор і ведуча Ірина Скрипак.
Зустрінемося через понеділок, 16 червня, o 13:10.

Тримайтеся й вірте у перемогу правди й добра! Все буде Україна! 🙂

 

The sixth episode of the Ukrainian show “Chervona Kalyna” on the “Ara City Radio” is dedicated to summing up this shocking spring in Ukraine and Europe.
So, in three months, Ukrainians who had fled all over Europe (about 6,000 came to Luxembourg) began to return home.
This is a dawn of our future victory and a sign of economic and social recovery in Ukraine.

However, for those who remained – particularly in Luxembourg – it is a continuation of the struggle for freedom and universal values.
That is why every Saturday in the capital of Luxembourg there are actions in support of Ukraine: a concert of Ukrainian fleeing people, a march in national dress – embroidered shirts,
honoring the memory of the war victims etc. The events are organized by the Association of Ukrainians in Luxembourg – L’Ukraine (the information center: 276, Rollingergrund, L-2441, Luxembourg).

During these three months of the war, the Ukrainian House was opened and operates in the commune of Strassen, a suburb of Luxembourg.
We met with the Mayor of Strassen, Mr. Niko Pundel, and the Manager of the Ukrainian House, Mr. Yuri Skobel,
to know first-hand about the goals and activities of the Ukrainian Center in Luxembourg.
The address of the Ukrainian house: 48, Rue des romeins, Strassen.

The issue featured a remake of one of the most famous songs of the legendary front man of the band “Skryabin” Kuzma – “Happy People places”.
Famous songs were also performed: “Svitanok” by Eurovision 2004 winner Ruslana, “Go to the Sound” by Ukraine’s representatives at the Eurovision Song Contest 2021 by Go A,
the soundtrack to the film “Vilna” by Tina Karol and Yulia Sanina, Ukrainian insurgent song “Tape after tape” performed by Taras Chubay,
“Loved” by the duo of Sasha Chemerov and Boombox front man Andriy Khlyvniuk, a new hit of this spring “Bayraktar” by Lieutenant Colonel and screenwriter Taras Borovok.

The author and presenter Iryna Skrypak was with you on the air.
See you on Monday, June 16, at 13:10.

Hold on and believe in the victory of truth and good! Everything will be Ukraine! 🙂

Belongs to

Ukrainian Show Chervona Kalyna

With : Radio ARA Every Second Monday 1.10 pm

“Chervona Kalyna” is the first Ukrainian show in the Ukrainian language in Luxembourg. It is devoted to the Ukrainian culture and music, …

  • Multilingual
  • Talk

Tip top Ukraine