Published on 29/04/2021 3:00 am

De Christian Weibel, Kommunikatiouns Manager vum Competence Centre, stellt de spannenden Bachelor in 3D Animatioun“, sou wéi de “Bachelor in Accounting and Taxation”  vir.

an Zesummenarbescht mat der Uni.lu

Belongs to

Graffiti Talks

With : Graffiti Every Thursday at 15:00

GRAFFITI TALKS ass Informatiounssendung am Graffiti Programm. Hei fannt der e ganzen Koup Interviews, Berichter a Rubricken mat interessanten …

  • Lb
  • Entertainment
  • Graffiti Talks
  • Playlist
  • Talk

Bachelor in 3D Animation & Bachelor in Accounting and Taxation