Published on 09/06/2022 3:23 pm

Dir schafft mat Kanner a wëllt de Kanner hëllefen spillend a mat Spaass nees méi Beweegung an hiren Alldag ze kréien? Da gitt och dir elo aktiv a schreift iech an fir en eenzegartegen Uniszertifikat an der Beweegungsfërderung an -erzéiung. Méi Informatiounen zum Zertifikat a wéi een beweegungspädagogesch Konzepter nohalteg asetze kann op der Internetsäit www.competence.lu.

Belongs to

Graffiti Talks

With : Graffiti Every Thursday at 15:00

GRAFFITI TALKS ass Informatiounssendung am Graffiti Programm. Hei fannt der e ganzen Koup Interviews, Berichter a Rubricken mat interessanten …

  • Lb
  • Entertainment
  • Graffiti Talks
  • Playlist
  • Talk

Certificat Bewegungsfërderung an -Erzéihung