Published on 07/09/2023 3:10 pm

D’Nathalie an d’Lara ware bei eis am Studio fir iwwer d’Initiativ vum Jugendinfopunkt ze schwätzen. Momentan ginn et hei zu Lëtzebuerg dräi sou Infopunkten: an der Stad, zu Esch an zu Ettelbréck. Woufir déi geduecht sinn, wien do ka laanscht kommen an a wéi enge Beräicher si Hëllef ubidden erklären si iech selwer am Graffiti Talks.

Belongs to

Graffiti Talks

With : Graffiti Every Thursday at 15:00

GRAFFITI TALKS ass Informatiounssendung am Graffiti Programm. Hei fannt der e ganzen Koup Interviews, Berichter a Rubricken mat interessanten …

  • Lb
  • Entertainment
  • Graffiti Talks
  • Playlist
  • Talk

Interview mam Jugendinfopunkt