No thumbs
Published on 25/02/2021 3:00 pm

Gina schwetzt a de nächste Woche vu Sucht a Suchtverhaalen, haut geet et em Mediensucht alles em de Handy a Medien.

 

Hei sin epuer Hellefsstellen wann dir u enger Sucht oofhängesch sidd:

http://cnapa.lu/fr/  

https://www.suchtberodungonline.lu/de/press

 

Belongs to

Graffiti Talks

With : Graffiti Every Thursday at 15:00

GRAFFITI TALKS ass Informatiounssendung am Graffiti Programm. Hei fannt der e ganzen Koup Interviews, Berichter a Rubricken mat interessanten …

  • Lb
  • Entertainment
  • Graffiti Talks
  • Playlist
  • Talk

Mediensucht