Published on 15/04/2021 3:00 pm

Puer Schülerinnen aus der Ecole Privée Fieldgen  hunn eng Mini Entreprise gegrënnt, wou si aus recykléierten Béier Fläschen Käerzen machen.
Viirbestllen kann een op Facebook  oder op Instagram

Belongs to

Graffiti Talks

With : Graffiti Every Thursday at 15:00

GRAFFITI TALKS ass Informatiounssendung am Graffiti Programm. Hei fannt der e ganzen Koup Interviews, Berichter a Rubricken mat interessanten …

  • Lb
  • Entertainment
  • Graffiti Talks
  • Playlist
  • Talk

Mini Entreprise – candlebottle.epf