Published on 18/10/2022 7:30 pm

Virstellung vun der Renée Wagener hirem Buch “Emanzipation und Antisemitismus. Die jüdische Minderheit in Luxemburg vom 19. bis zum beginnenden 21. Jahrhundert”

Émancipation, Éclosion, Persécution : Le développement de la communauté juive luxembourgeoise de la Révolution française à la 2e Guerre mondiale

Belongs to

Iwwer Gott an d´Welt

With : Radio ARA Every third Tuesday of the month at 7:30 pm

An dëser Sendung gëtt “iwwer Gott an d’Welt” geschwat. De Lex an de Bob vun AHA Lëtzebuerg beliichte verschidden Themen duerch de …

  • Lb
  • information
  • Reportage

Interview Renée Wagener