Published on 08/09/2020 12:00 am

Weie Genre Musik lauschters du am léifsten?
Hei e puer klassësch Lidder

Belongs to

Radio Aktiv

With : Romy Every second Wednesday at 14:00

Radio Aktiv ass eng Sendung fir Jonker vun Esch am zum Deel och vu Jonke produzéiert.

  • Lb
  • Entertainment
  • Interview
  • Radio Aktiv
  • Talk

Classic Songs