12 Méint – 12 Geschichten

With : Graffiti
Not regular

Am Kader vun de 25 Joer Fondation Autisme Luxembourg (FAL), soll Geleeënheet genotzt ginn, d’Thema Autismus-Spektrum-Stéierung der breeder Ëffentlechkeet méi no ze bréngen.

De Projet “12 Méint / 12 Geschichten” ass ausgeschafft ginn, fir all Mount ee bestëmmte Liewensberäich am Zesummenhang mat Autismus vun puer Säite ze beliichte wäerten: déi betraffe Persounen hirer eegen Erfarungen zu dësem Thema, a komplettéiert mat enger fachlecher Approche vum spézialiséierten Personal.

Wéi erliewen déi betraffe Persoune selwer hiren Handicap? Wéi huelen si hir Ëmwelt wouer? Wéi gesäit d’Realitéit vun autistesche Persounen an hirem Ëmfeld wierklech aus?

Dës Interview’en goufen am Viirfeld mat denen betraffenen Leit gemaach. An Zesummenarbescht mat Radio ARA a Graffiti, d’Jugendsendungen um Radio ARA sinn se elo vertount ginn. Di benevol Radiomoderatoren -Innen hunn héi hier Stëmm zur Verfügung gestallt.

Episodes

12 Méint - 12 Geschichten: Familljeliewen am Zesummenhang mam Autismus

Show: 12 Méint – 12 Geschichten
Date: 20/01/2022 3:00 pm

12 Méint - 12 Geschichten: Afloss vu de Medien am Zesummenhang mam Autismus

Show: 12 Méint – 12 Geschichten
Date: 16/12/2021 3:00 pm

12 Méint - 12 Geschichten: Konscht a Kultur am Zesummenhang mam Autismus

Show: 12 Méint – 12 Geschichten
Date: 09/12/2021 3:00 am

12 Méint – 12 Geschichten: Schoul a Bildung am Zesummenhang mat Autismus

Show: 12 Méint – 12 Geschichten
Date: 21/10/2021 3:00 am

12 Méint – 12 Geschichten: Afloss vum direkten Ëmfeld op d’Sensibilitéit vun autistesche Persounen

Show: 12 Méint – 12 Geschichten
Date: 16/09/2021 3:00 pm

12 Méint - 12 Geschichten: Sozial Interaktiounen an d‘Sozialliewe vu Persoune mat Autismus

Show: 12 Méint – 12 Geschichten
Date: 05/08/2021 3:00 pm

12 Méint - 12 Geschichten: Vu Famillje fir Familljen, d’Fondation Autisme Luxembourg (FAL)

Show: 12 Méint – 12 Geschichten
Date: 22/07/2021 3:00 pm

12 Méint - 12 Geschichten: Aarbescht a Beruffsliewen vu Persounen am autisteschen Spektrum

Show: 12 Méint – 12 Geschichten
Date: 17/06/2021 3:00 am

12 Méint - 12 Geschichten: D'Realitéit vu Persounen am autisteschen Spektrum

Show: 12 Méint – 12 Geschichten
Date: 13/05/2021 3:20 pm

12 Méint - 12 Geschichten: Ënnerstëtzung fir Persounen mat Autismus an hir Famillijen

Show: 12 Méint – 12 Geschichten
Date: 08/04/2021 3:00 am

12 Méint - 12 Geschichten: Léift a Sexualitéit bei Persounen mat Autismus

Show: 12 Méint – 12 Geschichten
Date: 18/03/2021 3:00 am

12 Méint - 12 Geschichten: Selbstännegkeet bei Persounen mat Autismus

Show: 12 Méint – 12 Geschichten
Date: 11/03/2021 3:00 pm

12 Méint – 12 Geschichten