Birdsong

With : Manon
Every Thursday at 15:45

An der Rubrik “Birdsong” stellt de Pit aus dem Jugendgrupp vun natur & ëmwelt Iech all Woch een aner Villchen viir, deen héi zu Lëtzebuerg ze héieren ass.
Weider Informatiounen zu Villerscher op der Säit www.naturemwelt.lu
oder an der Publikatioun: Vögel Luxemburgs

Episodes

Birdsong - Dréihälschen (Wendhals)

Show: Birdsong
Date: 19/08/2021 3:30 pm

Birdsong - Wäisse Storch/Stuerk (Weißstorch)

Show: Birdsong
Date: 12/08/2021 3:30 am

Birdsong - Schwaarze Storch/Stuerk (Schwarzstorch)

Show: Birdsong
Date: 05/08/2021 3:30 pm

Birdsong - Feldhong (Rebhuhn)

Show: Birdsong
Date: 29/07/2021 3:30 am

Birdsong - Dréischel (Singdrossel)

Show: Birdsong
Date: 08/07/2021 3:00 pm

Birdsong - Kréchel/Tuermfallek (Turmfalke)

Show: Birdsong
Date: 24/06/2021 3:00 pm

Birdsong - Guckuck (Kuckuck)

Show: Birdsong
Date: 17/06/2021 3:00 am

Birdsong - Brongbrëschtchen (Braunkehlchen)

Show: Birdsong
Date: 03/06/2021 3:00 am

Birdsong - Schwaarz Graatsch (Mönchsgrasmücke)

Show: Birdsong
Date: 27/05/2021 3:00 pm

Birdsong – Duerteldauf (Turteltaube)

Show: Birdsong
Date: 13/05/2021 3:00 pm

Birdsong - Zillzapp (Zilpzalp)

Show: Birdsong
Date: 29/04/2021 3:00 am

Birdsong